maart 29, 2016

TIME

Talent

Samen met u werken we aan persoonlijke groei van elk kind, waarbij brede talentontwikkeling, identiteitsontwikkeling en creativiteit een grote rol speelt.

 

Innovatie

Met focus op het verbinden van vakgebieden van het onderwijs halen we drempels weg en bouwen wij mee aan een vruchtbare leeromgeving voor kind, ouder en leerkracht.

 

Maatwerk

Elke school is uniek, daarom bieden wij diensten op maat aan welke aansluiten bij uw school. Op visie- en beleidsniveau denk wij met u mee, zodat we samen werken aan curriculumvernieuwing. Het inzetten van subsidie en regelingen zoals de Muziekimpuls kunnen hier onderdeel van zijn.

 

Educatie

Buro Time legt creatieve verbindingen tussen kerndoelen van het onderwijs en 21st century skills. Kinderen ontdekken en ervaren op inspirerende wijze hun kwaliteiten.

 

Vermogen en aanleg zoeken we in:

 • cultuur- en techniek
 • huiswerkondersteuning
 • mediawijsheid
 • themaweken

Ondersteuning en ontwikkeling bij:

 • wijkprojecten
 • ouderbetrokkenheid
 • LHBT lessen
 • talentactiviteiten
 • democratisch burgerschap

Ontwikkelen en samenwerken aan:

 • passend onderwijs
 • kwaliteitsverbetering
 • concrete resultaten
 • de Vreedzame School

 

Wij hebben aandacht voor:

 • elk individu
 • samenwerking
 • reflectie
 • kritisch denken
 • eigen ontwikkeling