Buro Time geeft workshop op ROC Midden-Nederland

Nadine Drost is docent op het Welzijn College van het ROC Midden Nederland. Naast haar taken als docent vervult zij ook de rol als projectleider van de Vreedzame School bij hen op school. Het Welzijn College is het eerste MBO dat zich graag wil verbinden aan de uitgangspunten van de Vreedzame School. In het schooljaar 2016/2017 wil de school eerste stappen zetten om daadwerkelijk een Vreedzaam ROC te worden. Buro Time mocht hier een steentje aan bijdragen.

Nadine: “Hoe versterk jij het welzijnsgevoel in de school? Met die vraag begon de conferentie Vreedzame School bij ons op het MBO. De conferentie gaf een verdieping op de methode ‘Vreedzame School’ en stond in het teken van ontmoeting met het werkveld. De toekomstige werkgevers van onze studenten gingen met ons in gesprek over hoe zij de methode Vreedzame School hebben ingevoerd in hun organisatie en hoe wij de Vreedzame School een duidelijke plek kunnen geven in ons onderwijs.
Elsemiek Homminga (Buro Time) was één van deze toekomstige werkgevers. Voorafgaand aan de conferentie kwam Elsemiek langs op onze school om het doel van de conferentie door te spreken, zodat ze een workshop op maat kon ontwikkelen die voldeed aan onze wensen. Tijdens deze ontmoeting hebben we de verwachtingen duidelijk afgestemd. Op de dag zelf heeft Elsemiek twee mooie bijeenkomsten verzorgd. Deelnemer aan de workshop: ‘Er waren inspirerende mensen uitgenodigd om workshops te geven, die met veel passie vertelde over hun invulling en visie op Vreedzaam.’”