Mediawijsheid: meer dan kennis alleen!

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto’s, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.
Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen! Na mediawijsheid is het nu dus tijd voor media-empowerment.” (https://www.nationaalmediapaspoort.nl/)

In Ondiep is de Brede School de samenwerking aangegaan op het thema media empowerment. Elsemiek Homminga zette zich met collega Carla van Rijt in voor de introductie van het Nationaal Media Paspoort: een laagdrempelige methodiek om scholieren in de basisschool mediawijs te maken. Elsemiek: ‘We merkten in gesprekken met directies dat niet alle scholen actief waren met educatie rondom media. Wel hadden zij de behoefte om met dit thema aan de slag te gaan, dus besloten ze dit gezamenlijk op te pakken.’ Samen met Araceli Thomas, mediacoach en ouder van de Rietendakschool, is er een lespakket op maat ontwikkeld.
Het Nationaal Media Paspoort biedt een doorgaande leerlijn om educatie rondom media empowerment te bieden. Het paspoort omvat zeven lessen over zeven thema’s die elk jaar terugkomen. De zeven lessen per schooljaar duren tussen de twintig (groep 1 en 2), dertig (groep 3 en 4) en veertig (groep 5 en 6) minuten per les en zijn afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen. De onderwijzer kan zelf bepalen of hij de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode. Thema’s zijn o.m. de invloed van de media, online gedrag en privacy.

Elsemiek: ‘Je wilt de leerkrachten en leerlingen laten zien dat media niet eng zijn, maar dat je er juist iets mee kunt. Het Nationaal Media Paspoort gaat om de mogelijkheden van media en om “media empowerment”. Het draait niet alleen om digivaardigheid, maar ook om het gevoelsaspect. Wat doen media met jouw gevoel? Mindfulness, een meditatief moment is bijvoorbeeld in een les verwerkt. Dat vind ik juist zo mooi aan deze methodiek.’

De week van 18 tot en met 25 november is de Week van de Mediawijsheid. Het Nationaal Media Paspoort biedt voldoende tools om in deze week met media empowerment aan de slag te gaan op uw school! Buro Time denkt graag met u mee over de inzet van dit product. Neem contact met ons op om een gesprek in te plannen (info@burotime.org).