NOT inspireert!

Het team van Buro Time heeft zich laten informeren én inspireren op de Nationale Onderwijsconferentie (NOT) 2017. Naast meer kennis over onderwijstaken zien we mogelijkheden om scholen te ondersteunen bij projecten die aansluiten bij burgerschap zoals; de Europese Unie, sociale veiligheid in en buiten de school. De wettelijke opdracht van scholen wordt de komende jaren uitgebreid met 21e eeuwse vaardigheden, gezonde school, wetenschap en techniek. Of denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een plusklas om passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aan te bieden. We gaan hier graag over in gesprek met u! Interesse? Stuur een mailtje naar info@burotime.org.